Skip to main content
OCLC Support

Opbouw van het Pica-formaat

Zie voor uitgebreide informatie de opbouw van het Pica-formaat in de Richtlijnen GGC.

Het catalogiseerformaat dat in het GGC wordt gebruikt wordt het Pica-formaat genoemd. Dit bestaat uit een groot aantal zogeheten kenmerkcodes (kmc’s), die in het WebGGC worden gepresenteerd als gelabelde velden. De kmc’s en de gelabelde velden kunnen worden onderverdeeld in 3 niveaus:

  • Algemeen (bibliografisch) niveau: alle kmc’s of velden die bestemd zijn voor gemeenschappelijk gebruik door alle deelnemers van het GGC. Op de WebCat formulieren vindt u deze velden op de tabbladen Basisgegevens en Overige gegevens. Wat u op deze tabbladen invoert is zichtbaar voor alle GGC-deelnemers.
  • Lokaal niveau: alle kmc’s of velden die uitsluitend door uw eigen (basis)bibliotheek worden gebruikt, zoals eigen onderwerpsontsluitingen. Op de WebCat formulieren vindt u deze velden op het tabblad Onderwerp. Wat u op dit tabblad invoert is alleen zichtbaar voor uw eigen (basis)bibliotheek.
  • Exemplaar niveau: alle kmc’s of velden die betrekking hebben op een exemplaar van de publicatie/ het item. Op de WebCat formulieren vindt u deze velden op het tabblad Exemplaren. Wat u op dit tabblad invoert is alleen zichtbaar voor uw eigen (basis)bibliotheek, met uitzondering van de gegevens die op het tabblad beschikbaarheid worden weergegeven.