Skip to main content
OCLC Support

6. Werken met een andere Knowledge Base en het WorldShare Platform

Hoewel dit Application Profile primair gericht is op het gebruik van de WCKB wordt in deze paragraaf beschreven welke optie er is voor bibliotheken die ofwel volledig willen blijven werken met een andere KB ofwel die kiezen voor een hybride oplossing. Het verder uitwerken hiervan valt buiten de scope van het UKB project, maar binnen de scope van de lokale projecten bij bibliotheken die willen blijven werken met een non-OCLC KB.

Doel is om een symbol te zetten voor jouw holdings in WorldCat.

De officieel door OCLC ondersteunde route staat op de website van OCLC onder: WorldShare Collection Manager

Bij sectie: Map a holdings file from SFX, EBSCO, or Serial Solutions to knowledge base collections Let op de tekst: You have the option to refresh your mapping as often as needed, however we recommend you allow two weeks from the time the file is submitted for processing and holdings to be maintained in WorldCat.