Skip to main content
OCLC Support

5. Migratie

Migratie en lokale implementatieprojecten

De migratie wordt in de lokale projecten uitgevoerd in samenwerking tussen de bibliotheek en OCLC. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de gegevens in de huidige systemen.

Libraries:
► Should

 • Zorg voor de start van de migratie voor een zo goed mogelijk uitgangssituatie in de huidige systemen.

Het uitgangspunt bij de migratie van een huidige KB naar WCKB is dat al het elektronisch materiaal na de initiële migratie beheerd wordt via Collection manager in WCKB. Dit betekent dat na inrichting en ingebruikname van WCKB WorldCat leading wordt voor het up-to-date houden van GGC tbv IBL gedurende de transitieperiode.

Updaten van E-materiaal vanuit het GGC naar WorldCat zal vanaf dat moment dus niet meer plaatsvinden.

Best practice: alle titels die een URL hebben zet je ook in de KB mbv Collection Manager. Voorwaarde hierbij is dat de metadata wel al aanwezig zijn in WorldCat. Als dat niet het geval is moet je met behulp van Record manager eerst een titel aanmaken in WorldCat en daarna je E-holding aanmaken in collection manager.

Bij de start zorgt OCLC voor migratie van collecties vanuit bestaande KB. Een dump wordt ingelezen en wat goed matched wordt automatisch geactiveerd.

Synchronisatie WorldCat à GGC na migratie en eventuele ontdubbeling

In overleg met elke bibliotheek moet in het implementatieproject van WCKB afgesproken worden wat de uitgangssituatie is en of en hoe eventuele dubbele records in het GGC worden opgeruimd als onderdeel van het migratietraject.

Volgorde van activiteiten is belangrijk. Meest voor de hand liggende volgorde is:

 1. Maak WCKB in orde
 2. Activeer bezit vanuit WCKB in WorldCat
 3. Verwijder holdings in GGC (als dit noodzakelijk wordt geacht en voorzover gedekt door inhoud van WCKB).
 4. Laat OCLC de job starten waarmee e-holdings vanuit WorldCat terug gaan naar GGC (tbv ILL).
 5. Vanaf dat moment is WCKB leading voor E-holdings

Libraries

► Should

 • In overleg met OCLC dit onderwerp expliciet agenderen als onderdeel van de lokale implementatie van de WorldCat Knowledge Base.
 • In kaart brengen wat hun uitgangspositie is.
 • Beslissen of en wanneer e-holdings uit GGC moeten worden verwijderd. Of dit noodzakelijk is hangt af van de catalogiseerpraktijk in GGC van de bibliotheek.
 • Beslissen of de symbols uit WorldCat ook naar GGC gesynced moeten worden en op welk moment deze job kan starten. Er is een specifieke export job onder het library account in WorldCat voor output naar het GGC. Bibliotheek moet zelf aangeven of zij dit willen, OCLC activeert dit vervolgens.
 • Zorg voor de start van de migratie voor een zo goed mogelijke uitgangssituatie in de huidige systemen.