Skip to main content
OCLC Support

Tabel 1 - Leader; Directory; 00X: Control Fields

Tag Omschrijving MARC-Tag Indicatoren Omschrijving Indicatoren Subveld/Positie Omschrijving Subveld/ Positie S
t
a
n
d
a
r
d
1
M
i
n
i
m
a
l
2
OCLC-specifiek Opmerkingen
Leader       00-04 Record length SS SS   systeemgegenereerd
        05 Record status SS SS Gebruik van d (deleted) bij
OCLC onduidelijk.
systeemgegenereerd
        06 Type of record M M    
        07 Bibliographic level M M    
        08 Type of control R R   Standaard een spatie, behalve als
archiefregels gebruikt worden
        09 Character coding scheme SS SS   Standaard te genereren
        10 Indicator count SS SS   Standaardwaarde: 2
        11 Subfield code count SS SS   Standaardwaarde: 2
        12-16 Base address of data SS SS   systeemgegenereerd
        17 Encoding level
(ELvl)
M M u - unknown under
consideration

z - not applicable niet van
toepassing

E, I, J, K, L, M: eigen waarden
van OCLC
 
        18 Descripting
cataloging form
M M Kwestie: bibliografische
interpunctie aan het eind van
subvelden: zie notitie 1e.
 
        19 Multipart
resource record
level
SS SS altijd een spatie; under
consideration
gewoonlijk systeemgegenereerd
        20 Length of the
length-of-field
portion
SS SS   standaardwaarde: 4
        21 Length of the
startingcharacterposition portion
SS SS   standaardwaarde: 5
        22 Length of the implementation -defined portion SS SS   standaardwaarde: 0
        23 Undefined SS SS   standaardwaarde: 0
Directory       00-02 Tag SS SS   Bevat gegevens over elke variabele
(control- of data)tag. Volledig
technisch en geheel
systeemgegenereerd.
        03-06 Field length SS SS    
        07-11 Starting character position SS SS    
001 Control Number (NR)3       SS SS     Het recordnummer toegekend door de instantie die een record creëert, gebruikt of distribueert. Deze instantie wordt geïdentificeerd in tag 003. Een instantie die een record overneemt en in beheer neemt, kan haar eigen recordnummer in tag 001 invoeren en het ontvangen recordnummer naar een andere tag verplaatsen, b.v. tag 035. Zo wordt het PPN in WorldCat opgenomen in tag 029.

Gewoonlijk systeemgegenereerd.
003 Control Number Identifier (NR)       SS SS     MARC-code voor de instantie die
het recordnummer in tag 001
heeft toegekend.

Van toepassing zijn de lijsten in
Appendix I: Organization Code
Sources
005 Date and
Time of
Latest
Transaction (NR)
        SS SS   yyyymmddhhmmss.f
Systeemgegenereerd
006 FixedLength
Data
Elements -
Additional
Material
Characteristics (R)4
        .5 . Geen gebruik van vulteken (|)
voor "No attempt to code".
Under consideration
 
        00 Form of material M M    
006
Books
      01-04 Illustrations . .    
        05 Target audience . .    
        06 Form of item R R    
        07-10 Nature of contents . .    
        11 Government publication M M    
        12 Conference publication M M    
        13 Festschrift M M    
        14 Index . .    
        15 Undefined        
        16 Literary form . .    
        17 Biography . .    
006 Computer files       01-04 Undefined        
        05 Target audience . .    
        06 Form of item R R Undefined  
        07-08 Undefined        
        09 Type of computer file . .    
        10 Undefined        
        11 Government publication M M    
        12-17 Undefined        
006 Maps       01-04 Relief M M    
        05-06 Projection R R    
        07 Undefined        
        08 Type of cartographic material M M    
        09-10 Undefined        
        11 Government publication M M    
        12 Form of item R R    
        13 Undefined        
        14 Index . .    
        15 Undefined        
        16-17 Special format characteristics M M    
006 Music/Sound recs       01-02 Form of composition . .   Voor de indeling van tag 006 kent
MARC 21 het materiaaltype Music,
dat zowel vastgelegd geluid
(muzikaal en niet-muzikaal) als
gedrukte muziek omvat. OCLC
heeft dit gesplitst in Sound records
en Scores. Deze indeling is hier
gevolgd.
        03 Format of music SS SS Steeds de waarde n (not
applicable),
systeemgegenereerd
 
        04 Music parts SS SS Steeds de waarde n (not
applicable),
systeemgegenereerd
 
        05 Target audience . .    
        06 Form of item R R    
        07-12 Accompanying matter . .    
        13-14 Literary text for sound recordings . .    
        15 Undefined        
        16 Transposition and arrangement SS SS Steeds de waarde n (not
applicable),
systeemgegenereerd
 
        17 Undefined        
006 Scores       01-02 Form of composition . .   Voor de indeling van tag 006 kent
MARC 21 het materiaaltype Music,
dat zowel vastgelegd geluid
(muzikaal en niet-muzikaal) als
gedrukte muziek omvat. OCLC
heeft dit gesplitst in Sound records
en Scores. Deze indeling is hier
gevolgd.
        03 Format of music        
        04 Music parts . .    
        05 Target audience . .    
        06 Form of item R R    
        07-12 Accompanying matter . .    
        13-14 Literary text for sound recordings SS SS Steeds de waarde n (not
applicable),
systeemgegenereerd
 
        15 Undefined        
        16 Transposition and arrangement . .    
        17 Undefined        
006 Continuing resources       01 Frequency . .    
        02 Regularity . .    
        03 Undefined        
        04 Type of continuing resource M M    
        05 Form of original item ./R ./R Optional for non-microform
items. Required if applicable
for microform items.
 
        06 Form of item R R    
        07 Nature of entire work . . Waarde x toegevoegd.  
        08-10 Nature of contents . .    
        11 Government publication M M    
        12 Conference publication . .    
        13-15 Undefined        
        16 Original alphabet or script of title . .    
        17 Entry convention M M    
006 Visual materials       01-03 Running time for motion pictures and videorecordings M M Mandatory for motion pictures and videorecordings. Use nnn for other materials in VIS.  
        04 Undefined        
        05 Target audience . .    
        06-10 Undefined        
        11 Government publication M M    
        12 Form of item R R    
        13-15 Undefined        
        16 Type of visual material M M    
        17 Technique . .    
006 Mixed materials       01-05 Undefined        
        06 Form of item R R    
        07-17 Undefined        
007 Physical Description Fixed Field (R)           R . - Geen gebruik van vulteken
(|) voor "No attempt to
code". Under consideration.


Blank (Blank) is valid in several
positions, but OCLC does not
allow blank subfields. No
plans to implement due to
limitations in record editor.

OCLC rekent tag 007 niet tot
de fixed fields, waarschijnlijk
omdat de lengte ervan niet
constant is. Ook kent OCLC
aan tag 007 indicatoren toe,
i.t.t. LC, maar ze zijn altijd
undefined: ##. De posities zijn
omgezet naar subvelden. 
 
007 Map           R .    
        00/$a Category of material M M    
        01/$b Specific material designation M M    
        02 Undefined        
        03/$d Color . .    
        04/$e Physical medium . .    
        05/$f Type of reproduction . .    
        06/$g Production/reproduction details . .    
        07/$h Positive/negative aspect . .    
007 Electronic resource           R .    
        00/$a Category of material M M    
        01/b Specific material designation M M    
        02 Undefined        
        03/$d Color M M    
        04/$e Dimensions R R    
        05/$f Sound R R    
        06-08/$g Image bit depth . .    
        09/$h File formats . .    
        10/$i Quality assurance targets . .    
        11/$j Antecedent/source . .    
        12/$k Level of compression . .    
        13/$l Reformatting quality . .    
007 Globe           R .    
        00/$a Category of material M M    
        01/$b Specific material designation M M    
        02 Undefined        
        03/$d Color . .    
        04/$e Physical medium . .    
        05/$f Type of reproduction . .    
007 Tactile material           . .    
        01/$b Specific material designation M M    
        02 Undefined        
        03-04/$d Class of braille writing . .    
        05/$e Level of contraction . .    
        06-08/$f Braille music format . .    
        09/$g Special physical characteristics . .    
007 Projected graphic           R .    
        00/$a Category of material M M    
        01/$b Specific material designation M M    
        02 Undefined        
        03/$d Color M M    
        04/$e Base of emulsion R R    
        05/$f Sound on medium or separate R R    
        06/$g Medium for sound R R    
        07/$h Medium for sound M M    
        08/$i Secondary support material . .    
007 Microform           R .    
        00/$a Category of material M M    
        01/$b Specific material designation M M    
        02 Undefined        
        03/$d Positive/negative aspect M M    
        04/$e Dimensions M M    
        05/$f Reduction ratio range . . $f: pos. 05-08  
        06-08/$f Reduction ratio . .    
        09/$g Color . .    
        10/$h Emulsion on film . .    
        11/$i Generation R R    
        12/$j Base of film . .    
007 Non-projected graphic           R .    
        00/$a Category of material M M    
        01/$b Specific material designation M M    
        02 Undefined        
        03/$d Color M M    
        04/$e Primary support material R R    
        05/$f Secondary support material R .    
007 Motion picture           R .    
        00/$a Category of material M M    
        01/$b Specific material designation M M    
        02 Undefined        
        03/$d Color M M    
        04/$e Motion picture presentation format R R    
        05/$f Sound on medium or separate R R    
        06/$g Medium for sound R R    
        07/$h Dimensions M M    
        08/$i Configuration of playback channels . .    
        09/$j Production elements . .    
        10/$k Positive/negative aspect . .    
        11/$l Generation . .    
        12/$m Base of film . .    
        13/$n Refined categories of color . .    
        14/$o Kind of color stock or print . .    
        15/$p Deterioration stage . .    
        16/$q Completeness . .    
        17-22/$r Film inspection date . .    
007 Kit           . .    
        00/$a Category of material M M    
        01/$b Specific material designation M M    
007 Notated music           . .    
        00/$a Category of material M M    
        01/$b Specific material designation M M    
007 Remote-sensing image           M. M.    
        00/$a Category of material M M    
        01/$b Specific material designation M M    
        02 Undefined        
        03/$d Altitude of sensor . .    
        04/$e Attitude of sensor . .    
        05/$f Cloud cover . .    
        06/$g Platform construction type . .    
        07/$h Platform use category . .    
        08/$i Sensor type . .    
        09-10/$j Data type . .    
007 Sound recording           R .    
        00/$a Category of material M M    
        01/$b Specific material designation M M    
        02 Undefined        
        03/$d Speed M M    
        04/$e Configuration of playback channels M M    
        05/$f Groove width/groove pitch . .    
        06/$g Dimensions M M    
        07/$h Tape width M
R
M
R
   
        08/$i Tape configuration M
R
M
R
   
        09/$j Kind of disc, cylinder, or tape . .    
        10/$k Kind of material . .    
        11/$l Kind of cutting . .    
        12/$m Special playback characteristics . .    
        13/$n Capture and storage technique M
.
M
.
   
007 Text           . .    
        00/$a Category of material M M    
        01/$b Specific material designation M M    
007 Video recording           R .    
        00/$a Category of material M M    
        01/$b Specific material designation M M    
        02 Undefined        
        03/$d Color M M    
        04/$e Videorecording format R R    
        05/$f Sound on medium or separate R R    
        06/$g Medium for sound R R    
        07/$h Dimensions M M    
        08/$i Configuration of playback channels . .    
007 Unspecified           . .    
        00 Category of material M M    
        01 Specific material designation M M    
008 Fixed-Length Data Elements (NR)         M M Geen gebruik van vulteken (|)
voor "No attempt to code".
Under consideration.
 
008 All materials       00-05 Date entered on file SS SS   yymmdd

Systeemgegenereerd ; geldt voor
alle formats
        06 Type of date/Publication status M M    
        07-10 Date 1 M M   Beginjaar
        11-14 Date 2 M M   Eindjaar
        15-17 Place of publication, production, or execution R R   Feitelijk landcode uit de MARC
Code List for Countries
        35-37 Language M M    
        38 Modified record R R   Codes die aangeven of aan het
document ontleende gegevens een
bewerking hebben ondergaan
zoals translitteratie of inkorting.
Zie ook notitie 1.a, par. 5.8.
        39 Cataloging source M M    
008 Books       18-21 Illustrations . .    
        22 Target audience . .    
        23 Form of item R R    
        24-27 Nature of contents . .    
        28 Government publication M M    
        29 Conference publication M M    
        30 Festschrift M M    
        31 Index . .    
        32 Undefined . .    
        33 Literary form . .    
        34 Biography . .    
008 Computer files       18-21 Undefined        
        22 Target audience . .    
        23 Form of item R R Undefined  
        24-25 Undefined        
        26 Type of computer file . .    
        27 Undefined        
        28 Government publication M M    
        29-34 Undefined        
008 Maps       18-21 Relief M M    
        22-23 Projection R R    
        24 Undefined        
        25 Type of cartographic material M M    
        26-27 Undefined        
        28 Government publication M M    
        29 Form of item R R    
        30 Undefined        
        31 Index . .    
        32 Undefined        
        33-34 Special format characteristics M M    
008 Music/Sound recs       18-19 Form of composition . .   Voor de indeling van tag 008 kent
MARC 21 het materiaaltype Music,
dat zowel vastgelegd geluid
(muzikaal en niet-muzikaal) als
gedrukte muziek omvat. OCLC
heeft dit gesplitst in Sound records
en Scores. Deze indeling is hier
gevolgd.
        20 Format of music SS SS Steeds de waarde n (not
applicable),
systeemgegenereerd
 
        21 Music parts SS SS Steeds de waarde n (not
applicable),
systeemgegenereerd
 
        22 Target audience . .    
        23 Form of item R R    
        24-29 Accompanying matter . .    
        30-31 Literary text for sound recordings . .    
        32 Undefined        
        33 Transposition and arrangement SS SS Steeds de waarde n (not
applicable),
systeemgegenereerd
 
        34 Undefined        
008 Scores       18-19 Form of composition . .   Voor de indeling van tag 008 kent
MARC 21 het materiaaltype Music,
dat zowel vastgelegd geluid
(muzikaal en niet-muzikaal) als
gedrukte muziek omvat. OCLC
heeft dit gesplitst in Sound records
en Scores. Deze indeling is hier
gevolgd.
        20 Format of music . .    
        21 Music parts . .    
        22 Target audience . .    
        23 Form of item R R    
        24-29 Accompanying matter . .    
        30-31 Literary text for sound recordings SS SS Steeds de waarde n (not
applicable),
systeemgegenereerd
 
        32 Undefined        
        33 Transposition and arrangement . .    
        34 Undefined        
008 Continuing resources       18 Frequency . .    
        19 Regularity . .    
        20 Undefined        
        21 Type of continuing resource M M    
        22 Form of original item ./R ./R Optional for non-microform
items. Required if applicable
for microform items.
 
        23 Form of item R R    
        24 Nature of entire work . . Waarde x toegevoegd.  
        25-27 Nature of contents . .    
        28 Government publication M M    
        29 Conference publication . .    
        30-32 Undefined        
        33 Original alphabet or script of title . .    
        34 Entry convention M M    
008 Visual materials       18-20 Running time for motion pictures and videorecordings M M Mandatory motion pictures and videorecordings. Use nnn for other materials in VIS.  
        21 Undefined        
        22 Target audience . .    
        23-27 Undefined        
        28 Government publication M M    
        29 Form of item R R    
        30-32 Undefined        
        33 Type of visual material M M    
        34 Technique . .    
008 Mixed materials       18-22 Undefined        
        23 Form of item R R    
        24-34 Undefined        

1Gebaseerd op: OCLC, Input Standards, Full: SS = System-supplied; M = Mandatory; R = Required if applicable or readily available; O = Optional (weergegeven door een punt)

2Gebaseerd op: OCLC, Input Standards, Minimal: SS = System-supplied; M = Mandatory; R = Required if applicable or readily available; O = Optional (weergegeven door een punt)

3(NR) = Non Repeatable; (R) = Repeatable (bij de subvelden van de 0XX-velden-met-subvelden is alleen (R) aangegeven; waar (R) ontbreekt, geldt (NR))

4(R) = Repeatable

5Een veld kan als geheel optioneel zijn, terwijl subvelden of posities verplicht kunnen zijn, indien men het veld gebruikt.