Skip to main content
OCLC Support

Bewaarset

Het Pica3-systeem maakt na elke geslaagde zoekactie automatisch een set aan met daarin het zoekresultaat, beginnend bij setnummer 1 (S1).

Een scherm met het overzicht van de aangemaakte sets verschijnt na het commando G (Geschiedenis) of door te klikken op de knop Geschiedenis op de onderste werkbalk. Hierbij staat steeds de grootte van de set (aantal hits) en het zoekcommando vermeld.

Voorbeeld geschiedenisscherm:

Set        Aantal        Commando
S1         140             z aut deelder,j?
S2         2                 z aut deelder,j?    (REC I)
S3         138             z aut deelder,j?    (REC T)
S4         29               z tsl dagjnahes

U kunt tijdens het zoeken gebruik maken van de mogelijkheid om titels te bewaren in een speciaal daarvoor gereserveerde set, de zogenaamde bewaarset, ofwel: set 'nul' ('S0'). U kunt zodoende een verfijnde selectie uit meerdere sets maken. Voor het opslaan van titels in de bewaarset gebruikt u het commando BEW (Bewaar).

TIP: de bewaarset is onmisbaar wanneer u verschillende titels uit een andere set wil printen of downloaden! Zie par. 6.1!

De bewaarset wordt nooit automatisch door het systeem weggegooid. Dat gebeurt overigens wel met andere sets wanneer er meer dan 15 sets zijn aangemaakt.

Wanneer u het systeem verlaat door uit te loggen wordt de bewaarset automatisch gewist.

Het aanmaken van de bewaarset wordt uitgelegd in de volgende paragraaf (par. 6.1). Het wissen van de bewaarset staat beschreven in par. 6.2.

Aanmaken van een bewaarset (commando: BEW)

Commando: BEW
Structuur: A    BEW [<setnr>] [<titelnr>[-[<titel nr]]
B   click op 'Bewaren'
  • vanaf het geschiedenisscherm om sets te bewaren
  • vanaf het scherm met korte presentaties of het scherm met lange presentaties om afzonderlijke titels te bewaren.
Functie: Aanmaken van een bewaarset / titels of sets toevoegen aan de bewaarset.
Toelichting: <setnummer>
Door het setnummer op te geven kunt u specificeren welke set u wilt bewaren. Setnummers dient u vooraf te laten gaan door de letter 'S', bijv. S3. Als het setnummer niet wordt opgegeven, wordt door het systeem de laatst gemaakte, ofwel de laatst bekeken set genomen.
<titelnummer>
Door het titelnummer op te geven (��n nummer of een reeks nummers) kunt u specificeren welke titels u wilt bewaren, bijv. 1-6 of 1,3,6. Als u geen titelnummers opgeeft, wordt door het systeem de hele set bewaard.
Setgrotte: De bewaarset kan maximaal 1.000 titels bevatten.
Sortering: Na een bewaarcommando worden de geselecteerde titels achter de reeds aanwezige titels in de bewaarset gezet. Het is niet mogelijk titels met hetzelfde PPN meer dan een keer in de bewaarset op te nemen; er wordt ontdubbeld. Er wordt niet alfabetisch gesorteerd.
Voorbeelden: BEW
BEW S7 5-
BEW 20-30, 37

Tip: wanneer u van een bepaalde set verschillende titels wilt printen of downloaden, dan kan dat niet rechtstreeks met het commando "p" of "d". Met behulp van de bewaarset bereikt u echter het gewenste resultaat.

Voorbeeld:

Commando Resultaat
BEW S4 2, 5-8, 12, 16-20 De bewaarset (s0) wordt aangemaakt met de 11 geselecteerde titels.
P s0 d De 11 geselecteerde titels worden geprint in d-formaat
D s0 i De 11 geselecteerde titels worden gedownload in i-formaat

Wissen van een bewaarset (commando: WIS)

Structuur A  WIS S0
B  Click op 'Verwijderen'
N.B.:
  • dit kan uitsluitend vanaf het geschiedenisscherm!
  • plaats de cursor op de bewaarset!
N.b. U kunt de set uitsluitend in zijn geheel wissen! U kunt niet een gedeelte van de bewaarset bewaren en andere gedeelten van de bewaarset wissen