Skip to main content
OCLC Support

Geluidsdragers: Muziek CD’s en luisterboeken

Sound icon

Beknopte richtlijnen voor de beschrijving van muziek cd's

Zie voor uitgebreide informatie de Richtlijnen GGC voor geluidsdragers.

Bronnen voor de beschrijving

Bij het bepalen van een voorkeur tussen de verschillende beschikbare bronnen dient u onderstaande volgorde aan te houden:

 1. Het label, d.w.z. de teksten op de disc. De reden hiervan is dat het label onlosmakelijk met het object is verbonden.
 2. Als echter op het label slechts een opsomming van de verschillende onderdelen wordt vermeld en alleen op de houder of in de bijsluiter een verzameltitel1 wordt vermeld, dan geldt de houder of bijsluiter als primaire bron voor de beschrijving. Als de houder fungeert als primaire bron, geldt dat de voorkant van de houder voor het vaststellen van de verzameltitel prevaleert boven achterzijde en rugzijde.

Auteursvermelding

Klassieke muziek:
In het veld Auteursvermelding (kmc 4000) op het tabblad Basisgegevens wordt vermeld: de naam (namen) van de componist (componisten) of primair verantwoordelijke persoon (personen) of corporatie (corporaties). Hun verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen opname, uitvoering of productie.

Overige namen worden vermeld in het veld Uitvoering (kmc 4251) op het tabblad Overige gegevens.

Niet-klassieke muziek:
In het veld Auteursvermelding (kmc 4000) wordt de naam van de uitvoerende(n) WEL vermeld. Overige namen worden vermeld in het veld Uitvoering (kmc 4251) op het tabblad Overige gegevens.

Toelichting bij de velden

Tabblad ‘Basisgegevens’

Afb. 41
Afb. 41

MUZIEK CD’S, tabblad BASISGEGEVENS

Veldnaam Omschrijving PICA3 kmc Tag PICA+ subveld
Titelgegevens
Hoofdtitel* Voorbeeld:
De Smurfen party
4000 021A $a
Ondertitel Adapted for pianoforte, flute, violin and cello by Muzio Clementi 4000 021A $d
Auteursvermelding Klassieke muziek: naam van de componist of primair verantwoordelijke(n) (personen of corporaties), bijvoorbeeld:
Wolfgang Amadeus Mozart

Niet-klassieke muziek: naam van de uitvoerende(n),
bijvoorbeeld:
Justin Bieber
Hannah Montana
Lisa, Amy & Shelley
De Smurfen


Overige namen (producers, opnameleiders en bij klassieke
muziek de uitvoerende(n)) worden vermeld in het veld
Uitvoering (kmc 4251) op het tabblad
Overige gegevens.

Als in dit veld niets wordt ingevuld, wordt de auteur overgenomen uit de Auteursingangen (kmc 3000) onderaan op dit tabblad.
4000 021A $h
EDITIE
Editie N.v.t. 4020 032@ $a
Auteursvermelding N.v.t. 4020 032@ $c
IMPRESSUM
Zie ook paragraaf 3.4

Als richtlijn geldt:
 1. Als de te beschrijven geluidsdrager het product is van een gangbare commerciële uitgever, wordt het veld Impressum (kmc 4030, 403X) niet gebruikt. In dit geval wordt de naam van het label en het labelnummer (eventueel met een toelichting) opgenomen in het veld Catalogusnummer (kmc 230X).
 2. Als de te beschrijven geluidsdrager het product is van een onbekende commerciële uitgever of een nietcommerciële uitgever, wordt het veld Impressum echter wel gebruikt. In dit geval kan het veld Catalogusnummer (kmc 230X) op dezelfde wijze worden gebruikt, maar nu als aanvulling op het veld Impressum (kmc 4030, 403X).
Plaats Plaats van vestiging van de eerste uitgever zoals vermeld op de geluidsdrager. 4030 033A $p
Uitgever De eerste uitgever zoals vermeld op de geluidsdrager, bijvoorbeeld Decca. 4030 033A $n
Plus icon 2e e.v. Impressum
Plaats   403X 033B/0X $p
Elk volgend impressum dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
Uitgever   403X 033B/0X $n
Plus icon Catalogusnummer Voorbeelden:
LZ186-2
50999 0886472 7
USM#276 842-4
EXCEL96254


Bij voorkeur worden de labelgegevens van geluidsdragers
als volgt ingevoerd:
1 Naam van het label
2 :_ (<dubbele punt><spatie>)
3 Labelnummer. Het nummer wordt overgenomen van de
geluidsdrager, dus inclusief spaties en leestekens.

Voorbeeld: Harmonia Mundi: HMU 907433.34
230X 004E
004E/XX
$0
Elk volgend catalogusnummer dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
JAAR VAN UITGAVE
Zie ook paragraaf 3.4
Jaar* Jaar van uitgave zoals vermeld op de geluidsdrager. Invoeren in het formaat jjjj 1100 011@ $a
Jaaromschrijving Te gebruiken als er een toevoeging bij het jaartal nodig is. 1100 011@ $n
COLLATIE
Omvang In dit veld kunt u het volgende vermelden:
aantal, specifieke materiaalaanduiding, totale tijdsduur
tussen ronde haken ().

Bij klassieke muziek wordt de tijdsduur per werk, bij nietklassieke muziek per document aangegeven.

De tijdsduur wordt alleen vermeld als het document zelf
de informatie geeft.

Voorbeeld:
1 compact disc (ca. 73 min.)
3 compact disks (172 min., 22 sec.)
3 audio-cd’s (2 uur, 56 min., 14 sec.)
4060 034D $a
Bijlage Het boekje, te vinden in de houder bij de compact disc(s),
wordt als bijlage opgenomen.

Voorbeeld:
1 tekst ([12] p.)
3 track list ([6] p.)
1 tekst ([4] p.) + liedbundel ([28] p.)
1 partituur (23 p.)
– bij meezing/meespeel cd’s
4063 034K $a
Illustraties N.v.t. 4061 034M $a
Formaat N.v.t. 4062 034I $a
ISBN
Bij muziek cd’s wordt het Catalogusnummer ingevuld.
ISBN-10 N.v.t. 2000 004A $0
ISBN-13 N.v.t. 2000 004A $A
Prijs (optioneel) N.v.t. 2000 004A $f
AUTEUR
Klassieke muziek: naam van de componist of primair verantwoordelijke (personen of corporaties). Nietklassieke muziek: naam van de uitvoerende(n). Overige namen (producers, opnameleiders en bij klassieke muziek de uitvoerende(n)) worden vermeld in het veld Uitvoering (tabblad Overige gegevens).
Achternaam   3000 028A $a
Voornamen   3000 028A $d
Tussenvoegsel   3000 028A $c
of Auteur op voornaam   3000 028A $5
Plus icon 1e co-auteur        
Achternaam   300X 028B/0X $a
Voornamen   300X 028B/0X $d
Tussenvoegsel   300X 028B/0X $c
of Auteur op voornaam   300X 028B/0X $5
Elke volgende co-auteur dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
Plus icon 1e secundaire auteur (Medewerker)
De secundair verantwoordelijken worden niet alleen opgenomen in het veld Auteursvermelding (kmc 4000), maar in het geval van een persoonlijke auteur ook verdubbeld dit veld (kmc 301X).
Achternaam   301X 028C/0X $a
Voornamen       $d
Tussenvoegsel       $c
of Auteur op voornaam       $5
Elke volgende secundaire auteur dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
Uitvoerende groep Klassieke muziek: naam van uitvoerend orkest, koor etc. Niet-klassieke muziek: naam van de uitvoerende groep

De secundair verantwoordelijke corporatie wordt niet alleen opgenomen in het veld Auteursvermelding (kmc 4000), maar in het geval van een corporatie ook verdubbeld in dit veld (kmc 312X).
312X 029F $a

Tabblad ‘Overige gegevens’

Afb. 42
Afb. 42

MUZIEK CD’s, tabblad OVERIGE GEGEVENS

Veldnaam Omschrijving PICA3 kmc Tag PICA+ subveld
Taal De taal waarin een vocaal werk ten gehore wordt gebracht. Keuzelijst. 1500 010@ $a
Land Land van uitgave. Keuzelijst. 1700 019@ $a
Genre Keuzelijst.
Let Op: deze lijst is veel uitgebreider dan de
muziekgenrelijst van NBD|Biblion.
Let Op: het bovenste deel van de lijst betreft de klassieke
genres, het onderste deel de populaire genres. 
111X 013@ $0
Doelgroep (Leeftijd) Intellectueel niveau/ doelgroep; gelijk aan Leeftijd bij NBD|Biblion. Keuzelijst. 1401 015@ $0
Unesco-rubriek Selectie uit lijst
N.v.t.
112X 045M $a
Prijs N.v.t. 2000 004A $f
UNIFORME TITEL
Alleen te gebruiken bij klassieke muziek
Zie voor een uitgebreide toelichting Richtlijnen kmc 321X en Richtlijnen PAR 461
Uniforme titel   321X 022A $a
Titel deel   321X 022A $h
Bezetting   321X 022A $m
Rang-, opus en
bibliografische nrs.
  321X 022A $n
Toonsoort    321X 022A $o
Stemsoort   321X 022A $d
Bijnaam van het stuk   321X 022A $e
Overige gegevens   321X 022A $p
REEKSVERMELDING
Hoofdreeks
Titelgegevens Voorbeeld:
The complete Mozart piano concertos
417X 036E/01 $a
ISSN N.v.t. 417X 036E/01 $n
Nummer   417X 036E/01 $l
Onderreeks
Aanduiding en/of
nummer
  417X 036E/01 $d
Titelgegevens   417X 036E/01 $e
ISSN N.v.t. 417X 036E/01 $s
Nummer   417X 036E/01 $m
ORGANISATIE (MEDEWERKEND)
Ingang op organisatie met secundaire verantwoordelijkheid.

De secundair verantwoordelijken worden niet alleen opgenomen in het veld Auteursvermelding (kmc 4000), maar in het geval van een corporatie ook verdubbeld in dit veld (kmc 312X).
Plus icon Hoofdgeleding Klassieke muziek: naam van uitvoerend orkest, koor etc.
Voorbeeld: Nederlands Blazersensemble
Niet-klassieke muziek: naam van de uitvoerende groep.
312X 029F/0X $a
Elke volgende hoofdgeleding dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
Subgeleding   312X 029F/0X $b
Uitvoering Namen van personen en/of corporaties die uitsluitend
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, opname of
productie van een (muziek)werk.

Voor het vermelden van uitvoerenden, producenten en
opnameleiders worden de standaardteksten UITV., PROD.
en OPNAME gebruikt, bijvoorbeeld:

UITV.: Elisabeth Schwarzkopf (sopraan) ; RadioSymphonie Orchester Berlin ; George Szell
(dirigent)
PROD.: Tom Wilson
OPNAME: Robert Hamayon

UITV.: Robert Levin (fortepiano); Academy of
Ancient Music (n.b. authentieke instrumenten) ;
Christopher Hogwood (dirigent)


Klassieke muziek: de leden van op de bron vermelde
ensembles (orkesten, koren etc.) worden niet afzonderlijk
vermeld, tenzij ze een solistische rol vervullen.

Bij niet-klassieke muziek is het echter altijd toegestaan de
leden van een ensemble (groep) uit te schrijven,
bijvoorbeeld:

UITV.: Jon Anderson (zang) ; Chris Squire
(basgitaar, zang) ; Trevor Rabin (gitaar,
toetsen, zang) ; Alan White (slagwerk, zang) ;
Tony Kaye (toetsen) ; PROD.: Trevor Horn


De naam van het uitvoerend ensemble (groep) wordt in de
velden onder het kopje Organisatie (kmc 312X) vermeld.
4251 048H/01 $a
OVERIGE
Annotatie U kunt dit veld gebruiken voor opmerkingen die aansluiten
bij een der ISBD-velden, bijvoorbeeld bron van de titel of
titelvarianten.

Voorbeeld:
Titel afkomstig van houder
  037A $a
Annotatie editie N.v.t. 4203 037E $a
Annotatie
karakteriserende
gegevens
N.v.t. 4209 020A $a
Plus icon Titelvariant Alleen van toepassing op de hoofdtitel.

Dit veld wordt gebruikt voor extra titelhoofdwoorden die als verdubbeling of verwijzing kunnen worden verwerkt. Tevens wordt op dit veld door het systeem altijd een zoeksleutel aangemaakt.
326X 027A/0X $a
Elke volgende titelvariant dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
Samenvatting Beknopte inhoudssamenvatting (enkele regels).
Vaak gebruikt voor Bevat tevens:
4207 047K $a

Beknopte richtlijnen voor de beschrijving van luisterboeken

Zie voor uitgebreide informatie de Richtlijnen GGC voor luisterboeken.

Bronnen voor de beschrijving

Bij het bepalen van een voorkeur tussen de verschillende beschikbare bronnen dient u onderstaande volgorde aan te houden:

 1. Het label, d.w.z. de teksten op de disc. De reden hiervan is dat het label onlosmakelijk met het object is verbonden.
 2. Externe bron: het bijgevoegde boekje, de verpakking etc.
  Let op: gegevens ontleend aan deze bron worden niet tussen vierkante haken [ ] geplaatst!
 3. Externe bron buiten het luisterboek, bijvoorbeeld internet. Informatie van buiten het luisterboek wordt in een annotatie vermeld.

De bron van de gekozen titel moet worden aangegeven in het veld Annotatie (kmc 4201) op het tabblad Overige gegevens.

Opnemen en verdubbelen

Bij luisterboeken is er altijd sprake van een auteur en een verteller. Bij het bepalen welke van deze twee het belangrijkste is, wordt uitgegaan van de lay-out van het luisterboek.

 • In de meeste gevallen wordt de auteur van het verhaal eerst vermeld. In dat geval wordt deze als eerste opgenomen in het veld Auteursvermelding (kmc 4000) en verdubbeld in het veld Auteur (kmc 3000). Als tweede wordt de voorlezer in het veld Auteursvermelding opgenomen en deze wordt verdubbeld in het veld Secundaire auteur (kmc 301X) onder het kopje Auteur
 • Als de verteller volgens de lay-out het belangrijkst is, dan als eerste opgenomen in het veld Auteursvermelding (kmc 4000) en verdubbeld in het veld Auteur (kmc 3000).

Verder worden de volgende medewerkers eveneens opgenomen in het veld Auteursvermelding (kmc 4000) en verdubbeld in het veld Secundaire auteur (kmc 301X) onder het kopje Auteur:

 • (Tekst)regisseur, als deze in de publicatie wordt vermeld
 • Bewerker, bijvoorbeeld bij een verkorte weergave, als deze in de publicatie wordt vermeld
 • Musici die speciaal voor de publicatie een bijdrage hebben geschreven en/of hebben uitgevoerd
 • Componisten die speciaal voor de publicatie hebben gecomponeerd

Tabblad ‘Basisgegevens’: toelichting bij de velden

LUISTERBOEKEN, tabblad BASISGEGEVENS

Veldnaam Omschrijving PICA3 kmc Tag PICA+ subveld
Titel
Hoofdtitel*   4000 021A $a
Ondertitel   4000 021A $d
Auteursvermelding Bijvoorbeeld:
Annejet van der Zijl ;
voorgelezen door Malou Gorter ;
Opname regie: Stefan van Duyn

Annie M.G. Schmidt ; voorgelezen door Flip van
Duijn ; met muz. van VOF de Kunst

Adriaan van Dis ; opnameregie Stefan van Duyn
(de
auteur is tevens de verteller)

geschreven door Francis Durbridge ; bew.: Kommer
Kleijn ; vert. [uit het Engels]: Alfred Pleiter ;
regie: Dick van Putten ; muz.: Koos van de Griend

(hoorspel)

Jonathan Franzen ; read by David LeDoux

De vermeldingen scheiden met _;_
(<spatie><puntkomma><spatie>)

Als in dit veld niets wordt ingevuld, wordt de Auteur overgenomen uit Auteursingangen. 
4000 021A $h
EDITIE
Editie   4020 032@ $a
Auteursvermelding   4020 032@ $c
IMPRESSUM
Zie ook paragraaf 3.4
Impressum
Plaats Plaats van vestiging van de eerste uitgever zoals vermeld op het label etc. 4030 033A $p
Uitgever De eerste uitgever zoals vermeld op het label etc 4030 033A $n
2e e.v. Impressum
Plaats   403X 033B/0X $p
Uitgever   403X 033B/0X $n
Plus icon Catalogusnummer N.v.t. op luisterboeken. Bij luisterboeken wordt het veld ISBN gebruikt. 230X 004E
004E/XX
$0
JAAR VAN UITGAVE
Zie ook paragraaf 3.4
Jaar* Jaar van uitgave zoals vermeld op het label etc. Invoeren
in het formaat jjjj.
1100 011@ $a
Jaaromschrijving Te gebruiken als er een toevoeging bij het jaartal nodig is.

Let Op: als bij luisterboeken de gegevens niet aan het
label zijn ontleend, worden deze niet tussen vierkante
haken [ ] geplaatst.
1100 011@ $n
COLLATIE
Omvang Aantal, specifieke materiaalaanduiding, tijdsduur.

Voorbeeld:
2 compact discs (ca. 115 min.)
6 compact discs (ca. 5 uur, 30 min.)


De tijdsduur wordt alleen vermeld als het document zelf de informatie geeft.
4060 034D $a
Bijlage Als er een boekje bij het luisterboek is verpakt, dan wordt dit als bijlage opgenomen, bijvoorbeeld:
1 tekst ([8] p.)
4063 034K $a
Illustraties Bij luisterboeken wordt dit veld gebruikt voor het vermelden van fysieke en/of technische details. Alleen de weergave mono wordt nog vermeld, omdat dit uitzonderlijk is. 4061 034M $a
Formaat$ Alleen als de afmetingen van het object (het schijfje) afwijken van de standaard worden deze vermeld. 4062 034I a
ISBN
ISBN-10 Invoeren zonder verbindingsstreepjes. 2000 004A $0
ISBN-13 Invoeren zonder verbindingsstreepjes. 2000 004A $A
Prijs (optioneel)   2000 004A $f
AUTEUR
Achternaam   3000 028A $a
Voornamen   3000 028A $d
Tussenvoegsel   3000 028A $c
of Auteur op voornaam   3000 028A $5
Plus icon 1E CO-AUTEUR
Achternaam   300X 028B/0X $a
Voornamen   300X 028B/0X $d
Tussenvoegsel   300X 028B/0X $c
of Auteur op voornaam   300X 028B/0X $5
Elke volgende co-auteur dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
Plus icon 1E SECUNDAIRE AUTEUR (MEDEWERKER)
Deze secundair verantwoordelijken worden niet alleen opgenomen in kmc 4000 e.d., maar ook verdubbeld in kmc 301X in het geval van een persoonlijke auteur.
Achternaam   301X 028C/0X $a
Voornamen   301X 028C/0X $d
Tussenvoegsel   301X 028C/0X $c
of Auteur op voornaam   301X 028C/0X $5
Elke volgende secundaire auteur dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
UITVOERENDE GROEP N.v.t. 312X 029F $a

Tabblad ‘Overige gegevens’: toelichting bij de velden

LUISTERBOEKEN, tabblad OVERIGE GEGEVENS

Veldnaam Omschrijving PICA3 kmc Tag PICA+ subveld
Taal Gesproken taal. Keuzelijst 1500 010@ $a
Land Land van uitgave. Keuzelijst  1700 019@ $a
Genre N.v.t. 111X 013@ $0
Doelgroep (Leeftijd) Intellectueel niveau/ doelgroep; gelijk aan Leeftijd bij NBD|Biblion. Keuzelijst. 1401 015@ $0
Unesco-rubriek Selectie uit lijst  112X 045M $a
Prijs N.v.t. 2000 004A $f
UNIFORME TITEL
Alleen van toepassing op klassieke muziek
Uniforme titel N.v.t. 321X 022A $a
Titel deel N.v.t. 321X 022A $h
Bezetting N.v.t. 321X 022A $m
Rang-, opus en bibliografische nrs. N.v.t. 321X 022A $n
Toonsoort N.v.t. 321X 022A $o
Stemsoort N.v.t. 321X 022A $d
Bijnaam van het stuk N.v.t. 321X 022A $e
Overige gegevens N.v.t. 321X 022A $p
REEKSVERMELDING
Hoofdreeks
Titelgegevens Bijvoorbeeld:
Penguin Classics
Jeugdliteratuur klassiekers
Publicaties van de IJsselacademie
417X 036E/01 $a
ISSN N.v.t. 417X 036E/01 $n
Nummer nr. 186 417X 036E/01 $l
Onderreeks
Aanduiding en/of
nummer
  417X 036E/01 $d
Titelgegevens   417X 036E/01 $e
ISSN N.v.t. 417X 036E/01 $s
Nummer   417X 036E/01 $m
ORGANISATIE (MEDEWERKEND)
Ingang op organisatie met secundaire verantwoordelijkheid.

Deze secundair verantwoordelijken worden niet alleen opgenomen in het veld Auteursvermelding (kmc 4000), maar in het geval van een corporatie ook verdubbeld in onderstaande velden (kmc 312X).
Plus icon Hoofdgeleding Voorbeeld:
VOF de Kunst
312X 029F/0X $a
Elke volgende hoofdgeleding dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
Subgeleding N.v.t. 312X 029F/0X $b
Uitvoering N.v.t. 4251 048H/01 $a
OVERIGE
Annotatie U kunt dit veld gebruiken voor opmerkingen die aansluiten
bij een der ISBD-velden, bijvoorbeeld bron van de titel.

Voorbeeld:
Titel van label
Ondertitel afkomstig van omslag
Rugtitel: Adriaan van Dis leest De wandelaar
Verkorte weergave van het boek voorgelezen door de auteur
Hoorspelbew. van het boek
Uitg. met medew. van de projectgroep AKOliteratuurprijs 2011
4201 037A $a
Annotatie editie  Te gebruiken voor vermelding van de gedrukte editie van
het boek.

Let Op: in dit veld mag alleen plaats van uitgave, uitgever
en jaar worden vermeld en niet de titel zelf, bijvoorbeeld:

Integrale weergave van het gelijknamige boek: Amsterdam [etc.] : Augustus, 2007

Verkorte weergave van het boek: Utrecht : Bruna, 2008

Integrale weergave van het boek oorspr. uitg. in
vert. van Esther Ottens: Amsterdam : Querido, 2010
4203 037E $a
Annotatie
karakteriserende
gegevens
N.v.t. 4209 020A $a
Plus icon Titelvariant Alleen van toepassing op de hoofdtitel.

Dit veld wordt gebruikt voor extra titelhoofdwoorden die als verdubbeling of verwijzing kunnen worden verwerkt. Tevens wordt op dit veld door het systeem altijd een zoeksleutel aangemaakt.

Hoofdtitel: De wandelaar / voorgelezen door Adriaan van Dis

Titelvariant: Adriaan van Dis leest De wandelaar

Hoofdtitel: De voorlezer / Bernhard Schlink ; voorgelezen door Hans Croiset

Titelvariant: Hans Croiset leest Bernhard Schlink De voorlezer
326X 027A/0X $a
Elke volgende titelvariant dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
Samenvatting   4207 047K $a

1 Synoniemen: gemeenschappelijke titel, dektitel. Omschrijving: titel die alle afzonderlijke bijdragen
gezamenlijk hebben.