Skip to main content
OCLC Support

Is het mogelijk om een record opnieuw naar WorldCat te sturen vanwege een verkeerde merge?

Applies to 
  • GGC  
Answer

Het is mogelijk om een record opnieuw aan te bieden aan WorldCat wanneer deze is gemerged met een andere taal van catalogiseren. Contacteer OCLC Support en geef aan om welk(e) PPN(s) het gaat.

Page ID
22972