Skip to main content
OCLC Support

Levering via e-mail van kopieën van artikelen uit NCC, OLC en PiCarta

Een aantal bibliotheken kan artikelen, die u via de Nederlandse Centrale Catalogus, Online Contents of PiCarta aanvraagt, scannen en via e-mail toezenden. U treft daarvoor in genoemde systemen een keuzemogelijkheid aan tussen levering per post of e-mail.

De wijze van leveren is niet gelijk. Afhankelijk van de verstrekkende bibliotheek, kunt u de artikelen verwachten als e-mail attachment in TIFF- of PDF-formaat. Van enkele instellingen ontvangt u alleen een kennisgeving via e-mail met ingesloten URL die gedurende een bepaalde tijd toegang geeft tot het door u gevraagde artikel.

Om gebruik van deze service te kunnen maken dient u behalve over een ibl-account met voldoende saldo, te beschikken over een mailbox met voldoende ruimte om de artikelen te kunnen ontvangen. Per aangevraagde pagina moet u rekenen op ca 100 KB. Verder dient u over viewers te beschikken om de elektronische kopie te kunnen bekijken. Indien u zelf niet over voldoende ervaring beschikt om de juiste viewers te installeren en te configureren dan kunt u het beste contact opnemen met uw eigen provider, lokale netwerkbeheerder of helpdesk.

Viewer suggesties:

TIFF Windows 95/98/2000 Wang Standaard meegeleverd met Windows (Zie: Start/Programma's/Accessories/Imaging
  MacIntosh Graphic Converter Download
PDF Windows 95/98/2000 Acrobat Reader Download
  MacIntosh Acrobat Reader

N.B.

  • De snelheid waarmee een TIFF- of PDF-file kan worden binnengehaald is sterk afhankelijk van de beschikbare bandbreedte van het netwerk waarop u bent aangesloten. Binnen de Universiteiten is over het algemeen voldoende capaciteit beschikbaar om artikelen vlot binnen te laten komen, anders is dat indien u bent aangewezen op een (telefoon) modemverbinding. Een dergelijke verbinding is minder geschikt voor omvangrijke artikelen.
  • Sommige providers blokkeren e-mailberichten met attachments of bestanden boven een bepaalde grootte.
  • Voor technische problemen (pc, viewer, etc.) wendt u zich tot uw eigen eigen provider, lokale netwerkbeheerder of helpdesk.
  • Voor klachten en opmerkingen met betrekking tot het artikel zelf (onleesbare kopie, ontbrekende bladzijden etc.) neemt u contact op met de verstrekkende bibliotheek.

 

  • Was this article helpful?