Skip to main content
OCLC Support

Frequently asked questions IBL

Foiutieve antwoordcode

Als bij de Helpdesk van een foutieve antwoordcode wordt hersteld betekent dit dat de gegevens van Onderlinge Verrekening en de statistische gegevens worden bijgewerkt.

Gebruik EN/OF (Booleaanse operatoren)

boolean.gif

De booleaanse operatoren en/of/niet worden regelmatig gebruikt in de eindgebruikersdiensten. De bijgevoegde tekening laat de resultaten zien van de booleaanse operatoren. Bij een zoekopdracht in bijvoorbeeld PiCarta wordt gebruik gemaakt van de booleaanse operatoren bij: zoeken (of) / zoeken (en). Tevens wordt bij het verkleinen en vergroten van een zoekopdracht gebruikt gemaakt van de booleaanse operatoren bij: en (verkleinen) / of (vergroten).

 

  • Was this article helpful?