Skip to main content
OCLC Support

WinIBW start niet op

Probleem

Bij het starten van WinIBW kan sinds 8 juni 2021 de volgende foutmelding verschijnen:

The operation timed out when attempting to contact cbs-nl.oclc.org

De WinIBW gebruiker kan na bovenstaande foutmelding meestal wel verder naar het inlogscherm door de volgende acties uit te voeren:

 • klik de melding weg met [OK]
   
 • voer de volgende connect string in op de commando regel onderin en toets [Enter]:
pica3://cbs-nl.oclc.org:1028-1049

Een andere mogelijkheid om direct bij het inlogscherm uit te komen is het volgende commando vanaf de Windows command line:

"C:\Program Files (x86)\OCLC\WinIBW3\WinIBW30.exe" -u:pica3://cbs-nl.oclc.org:1028-1049

De Windows command line is als volgt op te roepen:

 • <Windows toets> + R
 • tik in: "cmd"
Oorzaak

Op maandagavond 7 juni heeft er een technische migratie van het GGC plaatsgevonden waardoor de server alleen nog via https te bereiken is.
Verbinden via http poort 8080 werkt daarna niet meer. In de configuratiebestanden van WinIBW staat poort 8080 nog her en der vermeld.

Oplossing

De snelse manier om dit probleem op te lossen is om de volgende bestanden te vervangen door de bestanden met dezelfde naam die als attachment aan dit artikel toegevoegd zijn:

bestand default folder
start.htm C:\Program Files (x86)\OCLC\WinIBW3\chrome\ibw\content\
ibw_prefs.js C:\Program Files (x86)\OCLC\WinIBW3\defaults\pref\
setup.js C:\Program Files (x86)\OCLC\WinIBW3\defaults\pref\
 • "C:\Program Files (x86)\OCLC\WinIBW3/" is de default folder, maar WinIBW kan dus ook in een andere folder geinstalleerd zijn
 • Door rechts op het bestand te klikken en vervolgens "Bewaar link" te kiezen kan het bestand lokaal opgeslagen worden
 • Houd er rekening mee dat Windows Administrator rechten nodig zijn om deze bestanden te vervangen.
Toelichting

In WinIBW staat in het veld Locatie aangegeven waar WinIBW kijkt voor de start pagina (Opties > Voorkeuren (Algemeen): Locatie)
Default staat er het volgende:

resource:/chrome/ibw/content/start.htm

Dit is een verwijzing naar het lokale bestand start.htm. Als dit bestand een oude URL bevat, d.w.z. waar "8080" in staat, dan werkt dat niet meer sinds 8 juni 2021, bv:
 <meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://cbs-nl.oclc.org:8080/winibw/start.htm">

Deze oude URL kan vervangen worden door de nieuwe URL (zie hieronder).
 <meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://cbs-nl.oclc.org/htdocs/winibw/start.htm">

Daarmee wordt voorkomen dat er een foutmelding verschijnt bij het starten van WinIBW, maar niet dat er een leeg inlogscherm verschijnt bij het starten van WinIBW.
Dat laatste kan wel voorkomen worden door de start pagina zelf te definieren in start.htm in plaats van een verwijzing ernaar toe.
De lokale start.htm file ziet er dan bv zo uit (zie ook attachment)

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>OCLC WinIBW3 start scherm</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#ffffe8" TEXT="#840831">
<FONT FACE="verdana">
<BR>
<BR>
<BR>
<CENTER>
<A href="pica3://cbs-nl.oclc.org:1032-1046/">
<IMG SRC="resource:/images/oclc.png" ALT="OCLC WinIBW" BORDER="0"></A>
</CENTER>
<BR>
<BR>
<BR>
<B>
<CENTER>
<FONT SIZE="3">
<A href="pica3://cbs-nl.oclc.org:1032-1046/">Start sessie</A>
</FONT>
</CENTER>
</B>
<BR>
<BR>
<HR HEIGHT="1" WIDTH="75%">
<CENTER>Neem bij problemen contact op met onze <A href= "mailto:support-nl@oclc.org">servicedesk</A></CENTER>
<HR HEIGHT="1" WIDTH="75%">
</FONT>
</BODY>
</HTML>

Als er in de lokale bestanden start.htm (of in het WinIBW veld Locatie) verwezen wordt naar een eigen URL op uw netwerk, dan dient het centrale bestand de bovenstaande informatie te bevatten.

In de attachments ibw_prefs.js en setup.js is op de volgende plaatsen de oude URL gewijzigd naar de nieuwe.

ibw_prefs.js

  pref("ibw.updateservice.url.oclc", "http://cbs-nl.oclc.org/htdocs/winibw/update");

setup.js

  pref("winibw.help.normal", "http://cbs-nl.oclc.org/htdocs/winibw/catdoc.html")
  pref("ibw.updateservice.url", "http://cbs-nl.oclc.org/htdocs/winibw/update")
  pref("winibw.help.ibl", "http://cbs-nl.oclc.org/htdocs/winibw/illdoc.html")

user_pref.js

Een afwijkende waarde voor het WinIBW veld Locatie wordt opgeslagen in de user_pref "ibw.startup.homepage" in het bestand user_pref.js:

user_pref("ibw.startup.homepage", "...");

Het bestand user_pref.js staat in de Profile folder van de gebruiker. De default Profile folder is %USERPROFILE%\AppData\Roaming\OCLC\WinIBW3.
Een afwijkende Profile folder kan in het bestand winibw.dat onder ProfileLocation gedefinieerd staan.

N.B.: Als het Location veld de default waarde heeft ("resource:/chrome/ibw/content/start.htm"), ontbreekt de user_pref "ibw.startup.homepage" in user_pref.js.

Aanvullende informatie wat betreft IP adressen

Als het bovenstaande niet werkt, dan moet er waarschijnlijk iets veranderen aan uitgaande firewall rules.
In dat geval is het aan te raden het onderstaande door te geven aan uw netwerk- of systeembeheerder.

 • Check of het toegestaan is de volgende URL te benaderen:

http://cbs-nl.oclc.org/htdocs/winibw/start.htm

 • Als dat niet het geval is, en voor 07-juni hadden eindgebruikers geen problemen WinIBW op te starten, dan is de uitgaande firewall rule voor de host cbs-nl.oclc.org waarschijnlijk gebaseerd op een incorrect IP adres. Dat wil zeggen, voor 07-juni 17:00 werkten de IP adressen 193.240.184.183 en 193.240.184.184 nog wel, naar na 07-juni 17:00 niet meer: vanaf dan is het enige juiste ip adres het volgende:

193.240.184.185

Voor details over uitgaande connecties m.b.t. WinIBW, raadpleeg het volgende artikel:

https://help.oclc.org/Metadata_Servi...en_voor_WinIBW