Skip to main content
OCLC Support

Handleiding extern zoeken

De functie Metazoeken in het GGC biedt de mogelijkheid om titels die niet in het GGC gevonden worden, in externe bestanden op te zoeken. De titels kunnen vervolgens eenvoudig gekopieerd en in het GGC ingevoerd worden.

Presenteren, printen en downloaden in diverse formaten behoren ook tot de mogelijkheden. Deze handleiding bevat de commando‟s voor alle acties met externe titels en een overzicht van de beschikbare zoeksleutels voor het externe bestand WorldCat.

Zoekformulier externe bestanden

Het bestandskeuze- en zoekscherm voor de externe bestanden roept u op met het commando EXT[ERN] Z[OEK].

Zoekformulier externe bestanden

Bestand selecteren

Vink WorldCat aan.

Bestand selecteren

Zoeken

De allereerste zoekactie in een extern bestand moet altijd via het zoekformulier voor de externe bestanden uitgevoerd worden.

Zoeken

Is het bestand eenmaal gekozen en de eerste zoekactie gedaan, dan kunnen alle volgende zoekacties via de commandoregel uitgevoerd worden door EXT[ERN] voor het gebruikte zoekcommando te plaatsen.

Dus: heeft een zoekactie in het GGC niet het gewenste resultaat opgeleverd, dan kan de zoekactie eenvoudig herhaald worden door EXT als eerste commandowoord toe te voegen.

In WorldCat kunt u zoeken met de volgende sleutels:
ALL        alle woorden
AUT       auteur
CAT       catalogusnummer (OCLC control number)
CON      congres
COR      corporatie
DEW      Dewey code
ISB        ISBN
ISS        ISSN
LCN       Library of Congress code
NUM      nummer
PAO       persoon als onderwerp
PLA       plaats van uitgave
PRS      auteur (persoonlijk en corporatief)
RKS      reekstitel
TTL       titelwoorden
UIT        uitgever
HTL       hele titel

Met de volgende sleutels kunt u een zoekactie combineren om uw vangst te beperken:

JVU       jaar van uitgave (<- en >-teken nog niet te gebruiken)
MTT      documenttype: bks (boeken), ser (serials), vis (AV-materiaal), \rec (geluidsdragers), \sco (gedrukte muziek), map (kaarten), com (computer                 files), \url (online bronnen), art (artikelen)
             N.B. Aan sommige codes (rec, sco en url) dient een contraslash vooraf te gaan, omdat ze anders identiek zijn met een andere in het GGC                   gebruikte mnemonic.
TAA      taal (dut, eng, fre, ger, ita, spa; voor de overige te gebruiken taalcodes zie: http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html)

Voorbeelden:
EXT Z ISB 0844411531
EXT Z COR ibm gallery science art
EXT Z ALL huckleberry finn
EXT Z TTL cats or ALL dogs
EXT Z AUT jansen, m?*)
EXT Z AUT Достоевски
EXT Z TTL 西皮
EXT Z PAO jansen, marius b
EXT Z PRS jansen, marius b
EXT Z DEW 813.03
EXT Z LCS QA451
EXT Z ISS 0028-7261 **)
EXT Z NUM 58000116 ***)
EXT Z TTL fiets JVU 1900-1950
EXT Z TTL bach MTT bks
EXT Z TTL bach MTT \rec
EXT Z TTL bach MTT \sco
EXT Z TTL nederland MTT map
EXT Z TTL nederland MTT \url
EXT Z HTL history magazine


*) Zoeken met persoonsnamen kan ook als volgt:
marius b jansen
berg, van den
van den berg
**)Tik het tussenstreepje in als u met het ISSN zoekt in WorldCat.
***)Via de NUM-index kan gezocht worden met het Library of Congress Cardnumber.

N.B. 1. De zoeksleutel TTI werkt niet op de juiste wijze en is daarom verwijderd. Combineer in plaats daarvan een zoekactie met TTL met de vangstbeperker MTT ser. B.v.
EXT Z TTL biology MTT ser

N.B. 2. De zoeksleutels COR en CON hebben betrekking op dezelfde index en leveren dus hetzelfde resultaat op.

N.B. 3. De zoeksleutel PRS zoekt alle auteursingangen af, ook die van corporatieve auteurs en congressen, maar zoekt in WorldCat niet naar de persoon als onderwerp.

Presentatie zoekresultaten

Het resultaat van een zoekactie in 1 of meer externe bestanden wordt altijd in het geschiedenisscherm extern bestand gepresenteerd.

Presentatie zoekresultaten

Het succes van een zoekactie is af te lezen uit de melding in de kolom Status. Hier kunnen de volgende meldingen staan:

 • OK 
  Zoekactie is succesvol uitgevoerd. Let op: het aantal treffers kan desondanks 0 zijn.
 • Mislukt 
  Het externe bestand is niet bereikbaar, of de resultaatset is te groot geworden.
 • Zoekvraag niet ondersteund
  De gebruikte zoeksleutel is niet bekend bij het externe bestand, bijv. EXT Z TSL huckfi.

Titel uit extern bestand presenteren

Bij het tonen van titels uit een extern bestand in de volledige of korte presentatie wordt in een regel boven de presentaties vermeld uit welk bestand de records afkomstig zijn.

Titel uit extern bestand presenteren

Titel uit extern bestand invoeren

Met de WInBW Catalogiseerfunctie Titelkopie onder de knop Titelkopie onder de knop in de bovenste werkbalk van WinIBW (of met de toetscombinatie Shift F10) wordt de titel gekopieerd en op het invoerscherm voor het GGC geplaatst.

Titel uit extern bestand invoeren

Terughalen zoekresultaten extern bestand

Per extern bestand wordt alleen de meest recente zoekactie bewaard. Zoekresultaten van externe bestanden kunnen teruggehaald worden met het commando EXT[ERN] G[ESCHIEDENIS].

Tonen, printen en downloaden van de zoekresultaten

De titels uit het externe bestand kunnen getoond, geprint en gedownload worden door het standaard commando vooraf te laten gaan door EXT.
Bijvoorbeeld:
EXT P[RINT] 1-10 d
EXT T[OON] 1 d
EXT D[OWNLOAD] 1-5 j

Indien gebruikt op het geschiedenisscherm, dienen de toon-, print- en download-commando‟s voorafgegaan te worden door het bestandsnummer. Bijvoorbeeld:
EXT 8.1 T K

Bijlage

Titels met het ampersand-teken &
Veel recente titels in WorldCat hebben URL‟s naar inhoudsbeschrijvingen, uitgeversinformatie en inhoudsopgaven voor de betreffende titel. De URL‟s verwijzen naar algemeen toegankelijke informatie, bij invoer van de titel in het GGC worden ze daarom in kenmerk 4084 geplaatst.

Helaas worden bij het kopiëren van de URL‟s de eventueel aanwezige ampersands niet goed geconverteerd, o.a. wordt de tekst amp: toegevoegd. Het betreft hier een WinIBW2 probleem dat in WinIBW3 niet meer optreedt. Tot de algemene introductie van WinIBW3 doorloopt een herstelprogramma nog dagelijks de GGC-database om de „mislukte‟ ampersands te herstellen.


Bibliotheken die de ampersands meteen bij de invoer van de titel in het GGC willen herstellen, kunnen hiervoor een script installeren, zie hieronder. Na installatie van het script verschijnt in de bovenste werkbalk van WinIBW de knop PicaCopyRecord. Gebruik van deze functie in plaats van Titelkopie onder de knop  Titelkopie onder de knop wordt aanbevolen.

Het Installeren van het script gaat als volgt:

 • Op de OCLC PICA website staat een zip file met het aangepaste script: http://www.oclcpica.org/?id=1043&ln=nl
 • Stop WinIBW2
 • Kopieer zip file naar /documents and settings/all users/application data/pica/winibw20/scripts
 • Pak zip file uit, daarin staat de file /standard/standard.vbs
 • Verplaats oude standard.vbs naar directory hoger
 • Kopieer standard.vbs naar /documents and settings/all users/application data/pica/winibw20/scripts
 • Verwijder standard.zip file and directory standard in de directory /documents and settings/all users/application data/pica/winibw20/scripts. Alleen de nieuwe standard.vbs en Tables.vbs blijven over in de directory

Creëer nieuwe functie in WinIBW

 • Start WinIBW2
 • Ga naar opties, klik Aanpassen
 • Kies categorie “Standaard-Functies”
 • Kies commando “PicaCopyRecord”
 • Sleep “PicaCopyRecord” naar de balk boven in scherm met linker muisknop
 • Plaats de functie “PicaCopyRecord” in de balk. Zo lang een kruisje te zien is, kan de functie niet geplaatst worden
 • Een keuzescherm verschijnt
 • Klik op tekst
 • Klik OK
 • De functie staat nu in de balk. Gebruik deze functie als een titel met goede ampersands ingevoerd moet worden