Skip to main content
OCLC Support

Tabblad 'Onderwerp'

Onderwerpgegevens invoeren

Op het tabblad Onderwerp (Afb. 49) kunt u desgewenst uw lokale trefwoorden en codes invoeren. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik binnen uw eigen basisbibliotheek en zijn in het (Web)GGC alleen zichtbaar voor uw eigen basisbibliotheek. Dat wil zeggen uitsluitend voor diegenen die hebben ingelogd met gebruiker-id (naam/nummer) en wachtwoord van uw basisbibliotheek.

Let Op: Het is NIET mogelijk om op lokale trefwoorden en codes te zoeken!

Afb. 49
Afb. 49

 1. Open het WebCat formulier NBC <materiaalsoort>: bewerken. Dat kan op twee manieren:
  • door de juiste titel te zoeken en deze in de lange presentatie te openen (tabblad titelgegevens). Klik in het linkermenu op bewerken.
   Het scherm Overzicht van WebCat formulieren wordt geopend. Op dit scherm staat een lijst van WebCat formulieren die u mag gebruiken. Klik op NBC <materiaalsoort>. Kies het tabblad Onderwerp.
  • door op het WebCat scherm NBC <materiaalsoort>: bewerken op de knop Opslaan te klikken. Het formulier wordt vernieuwd. Kies het tabblad Onderwerp.
 2. Vul de gewenste velden in. U kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken. Voor een toelichting zie paragraaf 13.4.
 3. Als u de gegevens wilt opslaan, klikt u bovenaan of onderaan op het scherm op de knop Wijzigingen opslaan . U sluit de module WebCat af en u keert terug naar het tabblad titelgegevens.

  Als u de gegevens van het (de) nieuwe trefwoord(en) en/of de nieuwe code(s) wilt opslaan en volgende trefwoorden en/of codes wilt toevoegen, klikt u op de knop Opslaan en doorgaan . U sluit de module WebCat niet af, maar het formulier wordt vernieuwd en u kunt nu volgende trefwoorden en/of codes toevoegen en/of verwijderen en/of doorgaan op een ander tabblad. Nadat u de gegevens hebt opgeslagen wordt onder de blauwe knoppen de volgende melding weergegeven: Information icon OK.

  Als u de module WebCat wilt sluiten zonder de wijzigingen op te slaan, klikt u op de knop Annuleren. U keert terug naar het tabblad titelgegevens, dat niet is gewijzigd.
 4. Als u op Wijzigingen opslaan hebt geklikt wordt het record in de lange presentatie geopend op het tabblad titelgegevens (Afb. 50).
  Afb. 50
  Afb. 50
  • Onder de grijze balk met de tekst resultaten wordt de volgende melding weergegeven:
     Information icon De beschrijving is NIET veranderd.
  • Links onderaan op het scherm wordt de tekst ‘eigen bibliotheek’ weergegeven. Dit wil zeggen dat aan deze titel door uw bibliotheek een exemplaar is toegevoegd.
  • De ingevulde termen worden als volgt gepresenteerd:
   Veldnaam op webformulier Veldnaam op tabblad titelgegevens
   Trefwoord Lokaal trefwoord
   Code Lokale classificatie

Onderwerpgegevens bewerken

 1. Open het WebCat formulier NBC <materiaalsoort>: bewerken. Zie verder onder punt 1 in de vorige paragraaf.
 2. Wijzig de gewenste velden. U kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken. Voor een toelichting zie paragraaf 13.4.
 3. Zie verder onder punt 3 en 4 in de vorige paragraaf.

Onderwerpgegevens verwijderen

 1. Open het WebCat formulier NBC <materiaalsoort>: bewerken. Zie verder onder punt 1 in de vorige paragraaf.
 2. Klik op de knop Minus icon vóór het te verwijderen trefwoord en/of de code. Het trefwoord en/of de code wordt uit het formulier verwijderd.
 3. Zie verder onder punt 3 en 4 in de vorige paragraaf.

Toelichting bij de velden

U kunt bijvoorbeeld de volgende trefwoorden invoeren:

 • Trefwoorden uit de NBD|Biblion Trefwoordenthesaurus. Deze trefwoorden worden zowel voor non-fictie als fictie gebruikt voor het ontsluiten van publicaties voor jeugd als volwassenen.
 • PIM-trefwoorden (Presentatiesysteem Informatieve Media – NBD|Biblion): alfabetisch trefwoordensysteem bedoeld voor non-fictie voor jeugd en volwassenen in kleinere bibliotheken.

In het veld Code kunt u bijvoorbeeld de volgende codes invoeren:

 • PIM-code,
 • SISO-code,
 • NUR-code
GEDRUKTE BOEKEN, tabblad Onderwerp
Veldnaam Omschrijving PICA3 kmc Tag PICA+ subveld
Plus icon Trefwoord Lokaal trefwoord 65XX 144Z/XX $a
Elk volgend trefwoord dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
Plus icon Code Lokale classificatie 6XX 145Z/XX $a
Elke volgende code dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.