Skip to main content
OCLC Support

Inleiding


WebGGC en WebCat worden ondersteund door:
Besturingssystemen: Windows, Linux.
Browsers:                      Windows Internet Explorer 7.x en hoger, Mozilla Firefox.


In dit document vindt u een beschrijving van de webformulieren die zijn ontwikkeld in opdracht van de Stichting Bibliotheek.nl in het kader van het project Nationale Bibliotheekcatalogus. De formulieren worden aangeboden via de module WebCat. Deze module is toegankelijk via het WebGGC, de webtoegang tot de gemeenschappelijke database van het GGC. Er zijn formulieren beschikbaar voor de materiaalsoorten gedrukte boeken, tijdschriften, geluidsdragers, audiovisuele media, bladmuziek en software. Met behulp van deze formulieren kunnen ook bibliotheekmedewerkers zonder ervaring met WinIBW titelbeschrijvingen invoeren in het GGC.

Bij het invoeren van titelbeschrijvingen met behulp van WebCat formulieren worden niet alle velden aangeboden die beschikbaar zijn bij het catalogiseren via WinIBW. Daarom krijgen titelbeschrijvingen die via WebCat zijn ingevoerd automatisch de status ‘y’. Dit wil zeggen dat de beschrijving bibliografisch onvolledig is en door andere instellingen die via WinIBW catalogiseren (mits zij de juiste bevoegdheden hebben) mag worden verbeterd en/of aangevuld.

Bij catalogiseren via webformulieren wordt slechts gevalideerd op aanwezigheid van geldige waarden in de volgende velden:

Tabblad Basisgegevens:                      Hoofdtitel (kmc 4000)
                                                                   Plaats van uitgave (kmc 4030)
                                                                   Jaar van Uitgave (kmc 1100)
Tabblad Exemplaren:                            Selectiedatum (kmc 70XX; wordt automatisch ingevuld)
                                                                                          Selectiesleutel (kmc 70XX)

Deze verplichte velden zijn op de webformulieren gemarkeerd met een rode asterisk (*).

In vergelijking met WinIBW gelden bij het gebruik van de webformulieren beperkte schrijfrechten.

Let Op:

  • U kunt alleen titelbeschrijvingen (tabblad Basisgegevens en Overige gegevens), lokale gegevens (tabblad Onderwerp) en exemplaargegevens (tabblad Exemplaren) wijzigen, als ze door uw eigen instelling zijn ingevoerd.
  • Het is niet mogelijk om titelbeschrijvingen achteraf te verwijderen, ook niet als ze door uw eigen instelling zijn ingevoerd!
  • U kunt alleen lokale gegevens (tabblad Onderwerp) en exemplaargegevens (tabblad Exemplaren) verwijderen, als ze door uw eigen instelling zijn ingevoerd.

Voordat u via de module WebCat titelbeschrijvingen kunt invoeren, moet uw pc correct zijn geconfigureerd en dient u over de juiste bevoegdheden te beschikken. Zie Bijlage 3 voor meer informatie hierover.